Arquivo por etiquetas: Schubert

O pastor na rocha – Schubert – Lieder

Schubert é un compositor no que a inventiva melódica e o tratamento harmónico cobran unha grande viveza e expresividade extraordinarias. Entre os recursos que o compositor domina e sácalle o mellor partido está a modulación.

Os lieders de Schubert constitúen un auténtico corpus da canción tripartita romántica. Este que lles presentamos posúe unha singularidade chamativa. Titúlase “O pastor na rocha” ou “Der Hirt auf dem Felsen”. A singularidade é a distribución tímbrica, para piano, clarinete e soprano (caso pouco frecuente), o papel importante do clarinete e o papel secundario do piano.

Poden ampliar información e escoitar varias versións do mesmo nesta páxina de Cantan ellas

Por outra banda, poden disfrutar da partitura nestes dous xeniais vídeos:

Advertisement